HEAT Project 消息內容
即將推出動態經驗值/時間獎勵 調整系統
發佈時間: 14/08/2017 23:31 | 作者:Server Operator | 回應:3 | 類別: TDHP 公告
為了吸引更多玩家遊玩火線特戰隊的不同地圖
我們即將推出動態經驗值/時間獎勵 調整系統
系統會每天調整部分地圖的經驗值/時間獎勵 (可加可減)
讓一些玩家不會只玩一部分地圖(例如:故宮)

此外,我們的第二波的重製地圖系列即將完成(2-3幅),敬請期待!
回覆
[玩家] Never_Deat
發表於:2017-08-23 14:34:44
遊戲室人數沒有用啦~
要達到18人還不簡單
減少故宮獎勵或增加其他地圖獎勵效果應該會不錯
[玩家] EllenBoker
發表於:2017-08-15 18:02:20
每次登入都係得故宮旺角有場 間唔中都仲會有沙漠 好想玩下其他場 最好故宮同旺角都set爆房完場先有獎勵
[玩家] ×   擒賊擒王ν
發表於:2017-08-15 09:23:32
建議  例如故宮 22 vs 22 只有18∼24 有獎勵  香港跟沙1 20 vs 20 以上 其他人少時段就16 vs 16     其他地圖就14vs14    看會不會比較多人開別防 感覺門檻拉高一點 大家就會玩別圖了
回應消息
請先登入
用戶登入
還沒有帳號? 按此註冊